Ημέρα: 3 Αυγούστου 2013

Τι είναι ο κομμουναλισμός; Η δημοκρατική διάσταση του αναρχισμού **

Murray Bookchin*  Σύνοψη Η δημοκρατία δεν είναι μια μορφή «διακυβέρνησης», αλλά η αυτο-διεύθυνση της κοινωνίας μέσα από συνελεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό σημαίνει ότι οι προτάσεις για τη λήψη των αποφάσεων με ομοφωνία, ουσιαστικά, αντιπροσωπεύουν την ατομικιστική αλτερνατίβα στη δημοκρατία…

Κερδίσαμε μια μάχη, όχι τον πόλεμο

Απόσπασμα από κειμένου του αναρχικού Κ. Σακκά για την υπόθεση του και την απεργία πείνας που έκανε για να μπορέσει να αποφυλακιστεί:Στις 4/12/10 συλλαμβάνομαι μαζί με τον σύντροφο Αλέξανδρο Μητρούσια στη Νέα Σμύρνη εξερχόμενος από ενοικιαζόμενη αποθήκη, στο εσωτερικό της…