Ημέρα: 16 Μαΐου 2014

Nα σταματήσει το αίσχος της απλήρωτης εργασίας!

Σε χιλιάδες απολυμένους οφείλονται αποζημιώσεις. Σε 800.000 εργα- ζόμενους οφείλονται δεδουλευμένα από 3 έως 12 μήνες. Στο χώρο του βιβλίου πολλές επιχειρήσεις οφείλουν δεδουλευμένα π.χ. Καστανιώτης, Libro, Άγρα, Ωκεανίδα, Ελευθερουδάκης… Στους απολυμένους από Απόλ- λωνα, Ευσταθιάδη, Modern Times, Metropolis… ακόμη…