Ημέρα: 9 Νοεμβρίου 2014

Αναρχοσυνδικαλιστική ανάλυση της κατάστασης στην Rojava (από μέλος της Workers’ Solidarity Alliance, ΗΠΑ) /Rojava: an anarcho-syndicalist perspective

An anarcho-syndicalist perspective on the political situation in Rojava by a member of the Workers’ Solidarity Alliance. “The principal problem of national liberation struggle for the anti-statist anarcho-syndicalist form of organisation is that it is inherently statist. Advocating a more…