Ημέρα: 25 Μαρτίου 2014

Το θέμα της ενιαίας τιμής του βιβλίου από την πλευρά των εργαζομένων [ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου Αττικής]

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει προκύψει στο χώρο του βιβλίου για τοθέμα της επαπειλούμενηςκατάργησης της ενιαίας τιμής των νέων σε κυκλοφορία βιβλίων, που προβλέπει η λεγόμενη«εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ για την άρση των περιορισμών σε διάφορα προϊόντα και επαγγέλματα, οΣύλλογος…

Οι αγώνες στον επισιτισμό – Θεσσαλονίκη

Το κείμενο που ακολουθεί επιχειρεί να καταγράψει συμπεράσματα από αγώνες στο κλάδο του επισιτισμού στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία τρία χρόνια. Λόγος λοιπόν, θα γίνει για τους αγώνες που η γράφουσα συμμετείχε ή/και παρακολούθησε από πολύ κοντά και όχι για όλους,…