Ημέρα: 17 Μαρτίου 2014

Απάντηση της κατάληψης Σινιάλο στην «πρόσκληση» που έλαβε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας*

Πρόσφατα λάβαμε mail από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου)  που εποπτεύεται απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και συνεργάζεται με το Υπουργείο Εξωτερικών. Το  περιεχόμενο του mail  λιτό και περιεκτικό:“Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι,Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε…