Ημέρα: 26 Απριλίου 2014

Για την εναλλακτική οικονομία*

*το παρόν κείμενο είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας, και αποτέλεσε εισήγηση της ΕΣΕ-Θεσσαλονίκης στην τελευταία πανελλήνια συνδιάσκεψη της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ για τα εγχειρήματα εναλλακτικής οικονομίας.Το κείμενο δημοσιοποιείται κατόπιν  συνεννόησης με την τοπική της ΕΣΕ στην ΘεσσαλονίκηΗ καταναλωτική κρίση που συνεχίζεται…